• Tillverkning & tradition

  Få inblick i ett uråldrigt hantverk.

 • Stenhantverk

  Få inblick i ett uråldrigt hantverk. Det som huggs i sten kan inte massproduceras.

  Med hammare och mejsel snidas dikt och ornament till minne av livet.

  Minnesstenar genom historien

  En bit av vårt ursprung

  I arkeologiskt material är det just stenar som bevarats allra bäst genom årtusendena. Det kan vara allt från byggnader, som antikens tempel, faraonernas pyramider och vikingarnas runstenar till byggnadsdetaljer, gatusten eller utsirade grindstolpar.

   

  Sten har även använts för små men viktiga bruksföremål - till tyngd på sländtrissor, som slipstenar, till smycken, spelbrickor och så vidare. Ofta har de varit vackert dekorerade, vilket kan tyda på att de hade stort värde och ärvdes från generation till generation.

   

  Stenar, för att markera gravar eller viktiga händelser, har använts så gott som alla kulturer runt jordklotet.

  Stenhuggarbyn

  Chongwu i östra Kina

  Hantverk och yrkesroller ärvdes och förmedlades under långa tider från generation till generation. Man lärde sig i tidiga år och handlaget kom att utvecklas till hög expertis. Detta upphörde till stor del i Europa då skråväsendet togs bort i mitten av 1800-talet. Men i Kina finns denna sedvänja kvar. I stenhuggarstaden Chongwu har man tillverkat i sten sedan 1300-talet. Deras förmåga att titta på ett fotografi för att sedan skapa en korrekt och proportionerlig tredimensionell skulptur är exceptionell.

  En stolt tradition

  Minnesstenar samarbetar med Edurus, som formger, tillverkar och levererar stenarna.

   

  "Jag kommer från en entreprenörsfamilj där skinnberedning och skickligt hantverk var allenarådande sedan långa tider. Därför är det intressant att samarbeta med de stolta hantverkarna i stenhuggardistriktet Chongwu, ett strävsamt folk med djupa traditioner."


  (Marcus Skinnar, ägare till Edurus gravstenar)

  Vill du veta mer?

  Minnesstenar kan svara på dina frågor

  Få svar på fler av dina frågor om hur tillverkningen av minnesstenar går till, hantverkets historia och nutida framställning. Vill du veta hur olika stenarter ger olika resultat och hur detaljer och personliga önskemål kan huggas och slipas fram.
   

  08-673 55 30

  gravstenar@tillminneavlivet.se

 • Certifiering för miljö och rättvisa

  Tillverkningen och leveransen av våra gravstenar sker av svenskägda Edurus. Edurus

  arbetar endast i väl kontrollerade arbetsmiljöer och har utvecklat en egen certifiering.

  Kulturarv

  Gravstenarna tillverkas i Kina. Chongwu-provinsen har varit centrum för stenhuggning i rakt nedstigande led sedan 1300-talet och förvaltar ett unikt kulturarv. Deras förmåga att skapa i sten efter förlagor i bilder och skisser är exceptionell.

  Arbetsprocess

  Det är viktigt att arbeta med nollvision för misstag. Därför har företaget utvecklat en tydlig arbetsprocess där det detaljerade arbetet noggrant dokumenteras och utvärderas. Detta leder inte bara till en bättre och säkrare arbetsprocess för stenhuggarna, utan minskar även oro och stress för dem som får en sten levererad till sig.

  Frakt

  Den grundläggande stentillverkningen sker i Kina och stenarna fraktas med containerfartyg till Europa. För att minimera transporter är det viktigt att varje sten är korrekt och att eventuella fel upptäcks före lastning. Frakt sker i samarbete med andra företag för att inte transportera halvfulla containrar. Korrigeringar, såsom tillägg till familjegravsten och liknande, sker därför inte i Kina utan av huggare här i Sverige.

  Arbetsmiljö

  Samtliga som arbetar i stentillverkningen måste genomgå säkerhetsutbildning. Arbetsutrustning, som skyddskläder och andningsmasker, är obligatoriska och kontroller och fortbildning genomförs kontinuerligt.

  Säkerhet

  Stenarna är säkrade i fundamentet av godkända stensättare.

  Vill du veta mer?

  Kontakta oss:

  08-673 55 30

  gravstenar@tillminneavlivet.se

 • Reportage från Kina

  Utbildningsradion följde med vår stentillverkare till Kina. Lyssna på radioprogrammen om stenhantverk och begravningstraditioner:

  Bryta sten >>
  Pengar i graven >>

 • Har du frågor och funderingar?

  Här i vår nätbutik kan du beställa en personligt utformad gravsten. Vi har direktkontakt med stentillverkaren och kan därför hålla lågt pris men alltid till hög kvalitet.

   

  Vår rådgivare följer dig i processen från skiss till montering och ansvarar för en säker leverans.

   

  Som kund betalar du inte förrän stenen står på plats.

  Tel: 08-673 55 30
  Måndag - torsdag 9.00 - 16.00

  Fredag 9.00 - 14.00

   

  E-post: gravstenar@tillminneavlivet.se

  Lämna ett meddelande och vi ringer upp.

  Du förbinder dig inte att köpa.

  Vi är till för att svara på dina frågor.

 • ´

  ´

 • Läs nätmagasinet

  om livskraft och sorgetraditioner

  - artiklar, musik, bilder, reflektioner

All Posts
×
×
Terms & Conditions
Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kunna kontakta mig och skapa en ritning. Uppgifterna du lämnar här lagras säkert i vår databas och överförs till den samarbetspartner som är direkt involverade i leverans av er produkt. Meddelandet sparas som längst i tolv månader. Om ingen order har skapats så rensas uppgifterna. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy.
×
Privacy Policy
Integritetspolicy Till Minne av Livet - Waysidestories OU 
Till Minne av Livet värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom våra interaktioner med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@tillminneavlivet.se eller ringa kundtjänst på telefon 08-673 50 00

Denna policy gäller för alla personuppgifter som samlas in i samband med att du: 
Lämnar dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter via personlig kontakt med oss
Fyller i dina kontaktuppgifter digitalt på någon av vår webbplats.

Vad är personuppgifter och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bild, köphistorik etc. En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller radering.

Hur använder vi personuppgifter?
Till Minne av Livet behandlar personuppgifter i syfte att sälja produkter i webshopen, t.ex. för att administrera beställningar och leveranser samt hantera reklamations- och garantiärenden. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer, kontaktuppgifter, t.ex. postadress, telefonnummer och e-postadress, samt köpinformation, t.ex. beställda produkter och ordersumma. Om ingen order har skrivits på inom ett år efter förfrågan kommer uppgifterna att raderas. Personuppgifterna gällande ett avtal som har slutit mellan Till Minne av Livet och kund sparas i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Till Minne av Livet behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser som att följa tillämplig lagstiftning, t.ex. bokföringslag och GDPR. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. adress, köpinformation, t.ex. köptidpunkt, artikelnummer och ordersumma. Personuppgifterna bevaras i 7 år enligt bokföringslagen.

Hur samlar vi in personuppgifter?
Till Minne av Livet erbjuder dig möjlighet att via våra webbplats beställa gravstenar från oss. Via vår webbplats samlar vi in information om ditt namn, uppgifter hur du kan bli kontaktad och information som även är nödvändig för fakturering.
Data som samlas in automatiskt när du besöker någon av våra webbplatser
Vi använder oss av så kallade Cookies för att analysera trafiken på våra webbplatser. Bland annat antal besök, vilka sidor som besökts samt trafikkällor allt i syfte att förbättra användarupplevelsen för besökarna. Denna data är aggregerad och därför anonym. 
Vi använder oss också av cookies i vår marknadsföring för att vår annonsering ska bli så relevant som möjligt för våra kunder.

Mottagare av personuppgifter och anledningar till att vi delar dina personuppgifter
Till Minne av Livet delar dina personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer för att fullgöra avtal gentemot dig. Vi delar dina personuppgifter med företag som hjälper oss med marknadsföring och IT-tjänster. När du tillhandahåller personuppgifter för ett köp delar vi dessa med banker och andra leverantörer av betalningstransaktioner och finansiella tjänster. Vi anlitar även företag för att tillhandahålla leverans av produkter som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Vi kan likaså komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Ändamål med behandlingar av personuppgifter
När du registrerar dig för att bli kontaktad av oss, registreras dina lämnade uppgifter i våra affärssystem och om rådgivningen övergår till ett uppdrag sparar vi dina uppgifter så länge avtalsförhållandet löper med laglig grund såsom bokföringslagen, samtycke och intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Säkerhet
Till Minne av Livet skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när det gäller känsliga uppgifter, såsom uppgifter om personnummer.
Till Minne av Livet har interna riktlinjer för e-post som reglerar hur vi ska hantera e-post med personuppgifter, samt dokumenterade rutiner som reglerar gallring av e-post. För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi även skicka personuppgifter till våra samarbetspartners. Den e-post Till Minne av Livet skickar är krypterad, men mottagaren ansvarar för konfiguration av sitt system och därmed även att aktivera kryptering.

Hur begär jag registerutdrag, återkallar samtycke etc? 
Du har som privatperson rätt att kostnadsfritt, en gång per år, skriftligen begära att få ta del av vilka personuppgifter som behandlats av Till Minne av Livet. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuella felaktiga eller ändrade personuppgifter och kan motsätta dig behandling av personuppgifter för marknadsförings-ändamål varpå uppgifterna spärras från sådan användning. Återkallande av samtycke kan göras genom kontakt med vår kundtjänst. 

Viktigt: din ansökan om registerutdrag ska innehålla namn och personnummer samt vara undertecknad för att kunna behandlas. Registerutdraget skickas sedan till din folkbokföringsadress för att säkerställa att informationen kommer fram till just dig. 

Märk kuvert "registerutdrag" 
Till Minne Av Live - Waysidestories OU
Viljandi maakond, Viljandi Linn, Lossi tn 22, 71003, Estland

e-mail: info@tillminneavlivet.se

Övrig upplysning: 
Företagets registreringsnummer i Estland är Waysidesto OU-EE14516535