• Till Minne av Livet

  - Butik med gravstenar -

  Gravstenar

  Hos oss kan du designa

  din egen gravsten

  Besök vårt nätmagasin

  Livskraft & Sorgetraditioner

  Personlig rådgivning

  Vi hjälper dig att välja gravsten

  från design till montering

  Stenhantverk

  Våra gravstenar görs från grunden

  Stenhantverkare sedan 1300-talet

  Egen ceremoni

  Läs om hur Annika valde egen

  ceremoni till minne efter fadern

  Livskraft

  Vandra till Santiago di Compostela

  Åsa vandrade den berömda pilgrimsvägen

  Sorgetraditioner

  Kaffe och kaka vid graven
  Gammal tradition i Estland

 • Till Minne Av Livet

 • broken image

  Vi hjälper dig att välja

  Vi hjälper dig att välja och beställa gravsten. I samarbete med Edurus Gravstenar kan vi skapa en gravsten utifrån din idé precis som du vill ha den. Gravstenstillverkaren och vår rådgivare har många års erfarenhet.

  Läs mer...

  broken image

  Reportage & artiklar

  Vi vill berätta och låta andra berätta om livet. Om hur man finner vägar till livskraft, trots stor sorg och saknad. Möt våra gästskribenter och läs om deras livsresor.

   

  Läs mer...

  broken image

  Reflektioner & berättelser

  Vi berättar om hur man väljer att göra minnesstund. Om ceremonier och sorgetraditioner som lever kvar genom folklore och folkliv, här och ute i världen, i historisk tid och idag.

  Läs mer...

 • Gravsten

  Vi tillverkar gravstenar efter önskemål

 • Till Minne av Livet

  Till Minne Av Livet är ett nätmagasin om Livskraft och Sorgetraditioner i samarbetar med Edurus Gravstenar. Våra rådgivare hjälper till i valet av personligt utformad gravsten.

  broken image

  Edurus gravstenar

  Modeller i urval

  Edurus presenterar traditionella gravstenar men det går även att beställa särskilt utformade modeller. Edurus erbjuder alla stenarter, färger, och former och ni kan själva välja inskriptionsteknik, dekor eller personlig skulptering.

  broken image

  Skapa gravstenen

  Idéer och tekniker

  Hos oss finns möjlighet att designa efter egen förlaga eller skapa en personlig gravsten via vårt urval av modeller, stensort och dekorer. Vi står sedan för allt från tillverkning och leverans till montering på gravplats.

  broken image

  Hur går det till?

  Vi samarbetar med gravstenstillverkaren Edurus kundrådgivare med lång erfarenhet. Vi ser till att processen blir så enkel, prisvärd och problemfri som möjligt.

   

  Kontakta gärna oss

  08-6735530

  gravstenar@tillminneavlivet.se

  broken image

  Hur gör man en gravsten?

  Vår partner Edurus samarbetar med stenhuggarfamiljer i Kina där hantverket gått i arv sedan 1300-talet. I stenhuggarbyarna kretsar allt kring stenhantverket. Kunnandet är exceptionellt - från en idé och fotografi kan de med endast öga och hand skapa perfekt avbildade tredimensionella dekorer.

 •  

   

   

   

 • broken image

  Om att finna styrka

  Berättelser om livskraft i sorgsamma ögonblick. Om människor som mött sorg och som valt att göra något för att hjälpa och stödja sörjande att orka. Som berättar om sina vägar till tillförsikt och att må bättre.

  broken image

  Begravningskulturer och seder

  Seder och bruk i sorg och vid begravning. Genom tid och rum. I Sverige, men också ute i världen. Fascinerande berättelser som häpnar i det unika och det som är så lika mellan människor och kulturer.

  broken image

  Bruk och minnesvård

  Frågorna vid begravning kan vara många; får man strö askan i havet? Kista eller urna? Kan man designa en egen gravsten? Hur ser begravning och sorgeceremonier ut för olika religioner? Berättelser om hur man kan göra.

  broken image

  Nätmagasin

  Via vänners berättelser och ett folklivsskildrande berättande samlas  historier genom att själva besöka olika traditioner både inom Sverige och långt bortom.

 • broken image
  broken image
  broken image
  broken image
×
Privacy Policy
Integritetspolicy Till Minne av Livet - Waysidestories OU 
Till Minne av Livet värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom våra interaktioner med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@tillminneavlivet.se eller ringa kundtjänst på telefon 08-673 50 00

Denna policy gäller för alla personuppgifter som samlas in i samband med att du: 
Lämnar dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter via personlig kontakt med oss
Fyller i dina kontaktuppgifter digitalt på någon av vår webbplats.

Vad är personuppgifter och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bild, köphistorik etc. En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller radering.

Hur använder vi personuppgifter?
Till Minne av Livet behandlar personuppgifter i syfte att sälja produkter i webshopen, t.ex. för att administrera beställningar och leveranser samt hantera reklamations- och garantiärenden. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer, kontaktuppgifter, t.ex. postadress, telefonnummer och e-postadress, samt köpinformation, t.ex. beställda produkter och ordersumma. Om ingen order har skrivits på inom ett år efter förfrågan kommer uppgifterna att raderas. Personuppgifterna gällande ett avtal som har slutit mellan Till Minne av Livet och kund sparas i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Till Minne av Livet behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser som att följa tillämplig lagstiftning, t.ex. bokföringslag och GDPR. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. adress, köpinformation, t.ex. köptidpunkt, artikelnummer och ordersumma. Personuppgifterna bevaras i 7 år enligt bokföringslagen.

Hur samlar vi in personuppgifter?
Till Minne av Livet erbjuder dig möjlighet att via våra webbplats beställa gravstenar från oss. Via vår webbplats samlar vi in information om ditt namn, uppgifter hur du kan bli kontaktad och information som även är nödvändig för fakturering.
Data som samlas in automatiskt när du besöker någon av våra webbplatser
Vi använder oss av så kallade Cookies för att analysera trafiken på våra webbplatser. Bland annat antal besök, vilka sidor som besökts samt trafikkällor allt i syfte att förbättra användarupplevelsen för besökarna. Denna data är aggregerad och därför anonym. 
Vi använder oss också av cookies i vår marknadsföring för att vår annonsering ska bli så relevant som möjligt för våra kunder.

Mottagare av personuppgifter och anledningar till att vi delar dina personuppgifter
Till Minne av Livet delar dina personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer för att fullgöra avtal gentemot dig. Vi delar dina personuppgifter med företag som hjälper oss med marknadsföring och IT-tjänster. När du tillhandahåller personuppgifter för ett köp delar vi dessa med banker och andra leverantörer av betalningstransaktioner och finansiella tjänster. Vi anlitar även företag för att tillhandahålla leverans av produkter som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Vi kan likaså komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Ändamål med behandlingar av personuppgifter
När du registrerar dig för att bli kontaktad av oss, registreras dina lämnade uppgifter i våra affärssystem och om rådgivningen övergår till ett uppdrag sparar vi dina uppgifter så länge avtalsförhållandet löper med laglig grund såsom bokföringslagen, samtycke och intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Säkerhet
Till Minne av Livet skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när det gäller känsliga uppgifter, såsom uppgifter om personnummer.
Till Minne av Livet har interna riktlinjer för e-post som reglerar hur vi ska hantera e-post med personuppgifter, samt dokumenterade rutiner som reglerar gallring av e-post. För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi även skicka personuppgifter till våra samarbetspartners. Den e-post Till Minne av Livet skickar är krypterad, men mottagaren ansvarar för konfiguration av sitt system och därmed även att aktivera kryptering.

Hur begär jag registerutdrag, återkallar samtycke etc? 
Du har som privatperson rätt att kostnadsfritt, en gång per år, skriftligen begära att få ta del av vilka personuppgifter som behandlats av Till Minne av Livet. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuella felaktiga eller ändrade personuppgifter och kan motsätta dig behandling av personuppgifter för marknadsförings-ändamål varpå uppgifterna spärras från sådan användning. Återkallande av samtycke kan göras genom kontakt med vår kundtjänst. 

Viktigt: din ansökan om registerutdrag ska innehålla namn och personnummer samt vara undertecknad för att kunna behandlas. Registerutdraget skickas sedan till din folkbokföringsadress för att säkerställa att informationen kommer fram till just dig. 

Märk kuvert "registerutdrag" 
Till Minne Av Live - Waysidestories OU
Viljandi maakond, Viljandi Linn, Lossi tn 22, 71003, Estland

e-mail: info@tillminneavlivet.se

Övrig upplysning: 
Företagets registreringsnummer i Estland är Waysidesto OU-EE14516535
×
Terms & Conditions
Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kunna kontakta mig och skapa en ritning. Uppgifterna du lämnar här lagras säkert i vår databas och överförs till den samarbetspartner som är direkt involverade i leverans av er produkt. Meddelandet sparas som längst i tolv månader. Om ingen order har skapats så rensas uppgifterna. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy.
All Posts
×