• Symboler, dekorer & stenmaterial

  Skulptering, intarsia, fotoblästring, nedsänkt slipning - skapar unik och personlig stil.

 • Inskriptionstekniker

  En sammanfattning av de vanligaste stenteknikerna

  Försänkt dekor

  Försänkt med stenglans

  Försänkt målad/förgylld text och dekor utförs på polerade, finslipade, mattslipade och flammade ytor. Försänkt och målad text/dekor kan även i undantagsfall utföras på finhuggen yta.

  Försänkt och efterhuggen

  Här huggs endast ytan omkring tecknen och bildar en vacker kontrast mot stenens polerade yta.

  Försänkt och förgylld

  Försänkt målad/förgylld text och dekor utförs på polerade, finslipade, mattslipade och flammade ytor.

  Försänkt och silvermålad

  Försänkt målad/förgylld text och dekor utförs på polerade, finslipade, mattslipade och flammade ytor.

  Försänkt och svartmålad

  Försänkt målad/förgylld text och dekor utförs på polerade, finslipade, mattslipade och flammade ytor.

  Försänkt och målad antikvit

  Försänkt målad/förgylld text och dekor utförs på polerade, finslipade, mattslipade och flammade ytor.

  Djupblästrad med stenglans

  Djupblästrad text och dekor utförs på råa, flammade eller finhuggna ytor. För att öka kontrasten läggs en lack, som kallas stenglans, i texten/ dekoren

  Upphöjd dekor

  Upphöjd text

  Upphöjd text och dekor utförs på efterhuggen botten för att kontrasten mellan den polerade upphöjda ytan och ”bakgrunden” skall bli så hög som möjligt. På svart granit går det även att ha en mattslipad ”bakgrund” då kontrasten mot den polerade ytan blir tillräckligt bra ändå.

  Upphöjd text i band

  Här huggs endast ytan omkring tecknen och bildar en kontrast mot stenens polerade yta. Varje textrad har sin egen efterhuggna yta.

  Upphöjd text i spegel

  När en text är upphöjd i spegel är alla textrader inneslutna i samma efterhuggna yta.

 • Skulpteringstekniker

  Slipningseffekter

  Olika slipningar skapar olika visuella effekter

  Vi har följande slipningstekniker, vilka ger olika karaktär till gravstenens yta:

  • Polerad
  • Finslipad
  • Mattslipad
  • Flammad
  • Finhuggen
  • Pikhuggen
  • Råarbetad

  Skulpturhuggning

  Tredimensionell bild

  Skulpturhuggning ger dekoren en ytterligare

  dimension och där med mer känsla. Den skulpturhuggna

  dekoren kan ha flera olika ytbehandlingar:

  blästrad, mattslipad, finslipad och polerad. Vilken yta

  som används beror på stenens ytbehandling.

 • Fler symboler

  Laddar ner pdf-katalog

  Eller beställ en papperskatalog:
  08-673 55 30

 • Bildtekniker

  Detaljrika gestaltningar

  Intarsia

  Intarsia dekorer skapas genom att granit eller marmor limmas 3 cm in i stenen som ett ”pussel”. Därefter poleras hela gravstenen och intarsian skugghuggs för djup och dimension.

  Fotoblästring

  Gravering efter fotoförlaga

  Fotoblästring kan endast utföras på polerad svart granit. Det som behövs

  är en tydlig förlaga i form av digitalt fotografi eller skannad bild.

 • Har du frågor och funderingar?

  I vår nätbutik kan du köpa gravsten direkt av oss, utan mellanhand.

   

  Det ger dig lugn och ro att välja den utformning du vill ha och håller dessutom priset nere.

   

  Vi följer dig från idé och tillverkning till leverans och montering.

  Tel: 08-673 55 30
  Måndag - torsdag 9.00 - 16.00

  Fredag 9.00 - 14.00

   

  E-post: gravstenar@tillminneavlivet.se

  Lämna ett meddelande och vi ringer upp.

  Du förbinder dig inte att köpa.

  Vi är till för att svara på dina frågor.

 • Läs nätmagasinet

  om livskraft och sorgetraditioner

  - artiklar, musik, bilder, reflektioner

All Posts
×
×
Terms & Conditions
Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kunna kontakta mig och skapa en ritning. Uppgifterna du lämnar här lagras säkert i vår databas och överförs till den samarbetspartner som är direkt involverade i leverans av er produkt. Meddelandet sparas som längst i tolv månader. Om ingen order har skapats så rensas uppgifterna. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy.
×
Privacy Policy
Integritetspolicy Till Minne av Livet - Waysidestories OU 
Till Minne av Livet värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom våra interaktioner med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@tillminneavlivet.se eller ringa kundtjänst på telefon 08-673 50 00

Denna policy gäller för alla personuppgifter som samlas in i samband med att du: 
Lämnar dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter via personlig kontakt med oss
Fyller i dina kontaktuppgifter digitalt på någon av vår webbplats.

Vad är personuppgifter och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bild, köphistorik etc. En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller radering.

Hur använder vi personuppgifter?
Till Minne av Livet behandlar personuppgifter i syfte att sälja produkter i webshopen, t.ex. för att administrera beställningar och leveranser samt hantera reklamations- och garantiärenden. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer, kontaktuppgifter, t.ex. postadress, telefonnummer och e-postadress, samt köpinformation, t.ex. beställda produkter och ordersumma. Om ingen order har skrivits på inom ett år efter förfrågan kommer uppgifterna att raderas. Personuppgifterna gällande ett avtal som har slutit mellan Till Minne av Livet och kund sparas i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Till Minne av Livet behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser som att följa tillämplig lagstiftning, t.ex. bokföringslag och GDPR. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. adress, köpinformation, t.ex. köptidpunkt, artikelnummer och ordersumma. Personuppgifterna bevaras i 7 år enligt bokföringslagen.

Hur samlar vi in personuppgifter?
Till Minne av Livet erbjuder dig möjlighet att via våra webbplats beställa gravstenar från oss. Via vår webbplats samlar vi in information om ditt namn, uppgifter hur du kan bli kontaktad och information som även är nödvändig för fakturering.
Data som samlas in automatiskt när du besöker någon av våra webbplatser
Vi använder oss av så kallade Cookies för att analysera trafiken på våra webbplatser. Bland annat antal besök, vilka sidor som besökts samt trafikkällor allt i syfte att förbättra användarupplevelsen för besökarna. Denna data är aggregerad och därför anonym. 
Vi använder oss också av cookies i vår marknadsföring för att vår annonsering ska bli så relevant som möjligt för våra kunder.

Mottagare av personuppgifter och anledningar till att vi delar dina personuppgifter
Till Minne av Livet delar dina personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer för att fullgöra avtal gentemot dig. Vi delar dina personuppgifter med företag som hjälper oss med marknadsföring och IT-tjänster. När du tillhandahåller personuppgifter för ett köp delar vi dessa med banker och andra leverantörer av betalningstransaktioner och finansiella tjänster. Vi anlitar även företag för att tillhandahålla leverans av produkter som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Vi kan likaså komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Ändamål med behandlingar av personuppgifter
När du registrerar dig för att bli kontaktad av oss, registreras dina lämnade uppgifter i våra affärssystem och om rådgivningen övergår till ett uppdrag sparar vi dina uppgifter så länge avtalsförhållandet löper med laglig grund såsom bokföringslagen, samtycke och intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Säkerhet
Till Minne av Livet skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när det gäller känsliga uppgifter, såsom uppgifter om personnummer.
Till Minne av Livet har interna riktlinjer för e-post som reglerar hur vi ska hantera e-post med personuppgifter, samt dokumenterade rutiner som reglerar gallring av e-post. För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi även skicka personuppgifter till våra samarbetspartners. Den e-post Till Minne av Livet skickar är krypterad, men mottagaren ansvarar för konfiguration av sitt system och därmed även att aktivera kryptering.

Hur begär jag registerutdrag, återkallar samtycke etc? 
Du har som privatperson rätt att kostnadsfritt, en gång per år, skriftligen begära att få ta del av vilka personuppgifter som behandlats av Till Minne av Livet. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuella felaktiga eller ändrade personuppgifter och kan motsätta dig behandling av personuppgifter för marknadsförings-ändamål varpå uppgifterna spärras från sådan användning. Återkallande av samtycke kan göras genom kontakt med vår kundtjänst. 

Viktigt: din ansökan om registerutdrag ska innehålla namn och personnummer samt vara undertecknad för att kunna behandlas. Registerutdraget skickas sedan till din folkbokföringsadress för att säkerställa att informationen kommer fram till just dig. 

Märk kuvert "registerutdrag" 
Till Minne Av Live - Waysidestories OU
Viljandi maakond, Viljandi Linn, Lossi tn 22, 71003, Estland

e-mail: info@tillminneavlivet.se

Övrig upplysning: 
Företagets registreringsnummer i Estland är Waysidesto OU-EE14516535