• Välkommen till Gravstensbutiken

  Här beställer du exakt den modell du önskar >>

   

  Kontakta vår rådgivare direkt :

  08-673 55 30​ eller

 • Låga priser • Hög kvalitet • Stöd från skiss till montering • Säker leverans

 • Vi arbetar direkt med stentillverkare

   

  Varje gravsten är ett unikt hantverk. Därför är det fullt möjligt för dig att låta tillverka en sten helt efter dina skisser. Du kan också göra justeringar på våra modeller. Avsaknaden av mellanhänder håller priserna nere.

   

  För mer information kontakta vår rådgivning
  08-673 55 30 eller gravstenar@tillminneavlivet.se

 • Vad kostar en gravsten?

  Vi har ett enkelt prissystem

  Priset beror på materialval, teknikval och storlek på gravsten. Vi vill att det ska vara enkelt och problemfritt att beställa gravsten och har därför valt att ha en mycket enkel prismodell. Vi har inga mellanhänder och kan därför leverera billiga gravstenar med hög kvalitet.

   

  Läs mer om vårt prissystem...

  Hur går man tillväga?

  Läs vår enkla guide till att välja gravsten
  Det kan kännas oöverkomligt att ta itu med det praktiska kring en begravning. Vi hjälper till med gravstenen. Läs här i vår enkla guide hur det går till.

   

   

   

  Läs vår enkla köpguide...

 • Några förslag på gravstenar

  Här ser du ett urval av gravstenar som vi tycker är fina.
  Skapa din egen sten - välj stenart, färg, form, slipteknik, symboler, text och dekor.

  Sluttande natursten - E048

  8.900 kr

  Ovansida: flammad

  Sidytor: flammade

   

  Val gjorda för visad sten:  

  • Teckensnitt: 1, djupblästrad med stenglans

  • Namnteckning: djupblästrad med stenglans (+500 kr)

  • Bronssparvar (+1.200 kr/par) • Mörkgrå granit

   

   

  Skicka intresseanmälan...

   

  Naturformad stående - E056

  10.900 kr

  Framsida/baksida: flammade Sidytor: råarbetade

  Sockel: mattslipad ovansida med råarbetade sidytor

   

  Val gjorda för visad sten:

  • Teckensnitt: 5, försänkt och svartmålad

  • Dekor: ED-0135, försänkt och svartmålad

  • Ljusgrå granit

   

  Skicka intresseanmälan...

  Skulpterad ängelsten - E042

  39.000 kr

  Framsida/baksida: polerade Sidytor: råarbetad

  Skulptur: mattslipad

  Sockel: polerad ovansida med råarbetade sidytor

   

  Val gjord för visad sten:

  • Teckensnitt: 5, försänkt och silvermålad

  • Svart granit

   

   

  Skicka intresseanmälan...

  Liggande uppslagen bok - E063

  9.900 kr

  Ovansida: finhuggen/polerad

  Sidytor: mattslipade

  Fundament: mattslipad

   

  Val gjorda för visad sten:  

  • Teckensnitt: 2, upphöjd på efterhuggen botten

  • Dekor: 734 upphöjd på efterhuggen botten

  • Grön granit

   

   

  Skicka intresseanmälan...

  Klassisk bred gravsten utan stensockel - E023

  9.900 kr

  Framsida/baksida: polerad

  Sidytor: polerade

   

  Val gjorda för visad sten: 

  • Teckensnitt: 1, försänkt målad antikvit

  • Dekor: ED-0064 upphöjd på efterhuggen botten

  • Mörkgrå granit

   

   

   

  Skicka intresseanmälan...

   

  Hjärta liggande på sidan - E069

  8.900 kr

  Framsida/baksida: polerad

  Sidytor: polerade

  Sockel: polerad

   

  Val gjorda för visad sten:  

  • Teckensnitt 4, försänkt och silvermålad

  • Dekor ED-0146, försänkt och silvermålad

  • Grön granit

   

   

  Skicka intresseanmälan...

  Oregelbunden sten - E016

  13.900 kr

  Framsida/baksida: polerade

  Sidytor: råarbetade

  Sockel: polerad

   

  Val gjorda för visad sten:

  • Teckensnitt: 3, försänkt och förgylld

  • Dekor: Int 725, linjetecknad och delvis skuggad med intarisa ros (+2.500 kr)

  • Svart granit

   

  Skicka intresseanmälan...

  Oregelbunden med finhuggen kant - E015

  9.900 kr

  Framsida/baksida: polerade

  Sidytor: råarbetade

   

  Val gjorda för visad sten: 

  • Teckensnitt: 3, upphöjt i spegel

  • Dekor: 304 (ax) och 534 (sol) målade antikvita

  • Rödflammig granit

   

   

   

  Skicka intresseanmälan...

   

 • Har du frågor och funderingar?

  Här i vår nätbutik kan du beställa en personligt utformad gravsten. Vi har direktkontakt med stentillverkaren och kan därför hålla lågt pris men alltid till hög kvalitet.

   

  Vår rådgivare följer dig i processen från skiss till montering och ansvarar för en säker leverans.

   

  Som kund betalar du inte förrän stenen står på plats.

  Tel: 08-673 55 30
  Måndag - torsdag 9.00 - 16.00

  Fredag 9.00 - 14.00

   

  E-post: gravstenar@tillminneavlivet.se

  Lämna ett meddelande och vi ringer upp.

  Du förbinder dig inte att köpa.

  Vi är till för att svara på dina frågor.

 • Läs nätmagasinet

  om livskraft och sorgetraditioner

  - artiklar, musik, bilder, reflektioner

All Posts
×
×
Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kunna kontakta mig och skapa en ritning. Uppgifterna du lämnar här lagras säkert i vår databas och överförs till den samarbetspartner som är direkt involverade i leverans av er produkt. Meddelandet sparas som längst i tolv månader. Om ingen order har skapats så rensas uppgifterna. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy.
×
Integritetspolicy Till Minne av Livet - Waysidestories OU 
Till Minne av Livet värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom våra interaktioner med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@tillminneavlivet.se eller ringa kundtjänst på telefon 08-673 50 00

Denna policy gäller för alla personuppgifter som samlas in i samband med att du: 
Lämnar dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter via personlig kontakt med oss
Fyller i dina kontaktuppgifter digitalt på någon av vår webbplats.

Vad är personuppgifter och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bild, köphistorik etc. En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller radering.

Hur använder vi personuppgifter?
Till Minne av Livet behandlar personuppgifter i syfte att sälja produkter i webshopen, t.ex. för att administrera beställningar och leveranser samt hantera reklamations- och garantiärenden. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer, kontaktuppgifter, t.ex. postadress, telefonnummer och e-postadress, samt köpinformation, t.ex. beställda produkter och ordersumma. Om ingen order har skrivits på inom ett år efter förfrågan kommer uppgifterna att raderas. Personuppgifterna gällande ett avtal som har slutit mellan Till Minne av Livet och kund sparas i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Till Minne av Livet behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser som att följa tillämplig lagstiftning, t.ex. bokföringslag och GDPR. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. adress, köpinformation, t.ex. köptidpunkt, artikelnummer och ordersumma. Personuppgifterna bevaras i 7 år enligt bokföringslagen.

Hur samlar vi in personuppgifter?
Till Minne av Livet erbjuder dig möjlighet att via våra webbplats beställa gravstenar från oss. Via vår webbplats samlar vi in information om ditt namn, uppgifter hur du kan bli kontaktad och information som även är nödvändig för fakturering.
Data som samlas in automatiskt när du besöker någon av våra webbplatser
Vi använder oss av så kallade Cookies för att analysera trafiken på våra webbplatser. Bland annat antal besök, vilka sidor som besökts samt trafikkällor allt i syfte att förbättra användarupplevelsen för besökarna. Denna data är aggregerad och därför anonym. 
Vi använder oss också av cookies i vår marknadsföring för att vår annonsering ska bli så relevant som möjligt för våra kunder.

Mottagare av personuppgifter och anledningar till att vi delar dina personuppgifter
Till Minne av Livet delar dina personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer för att fullgöra avtal gentemot dig. Vi delar dina personuppgifter med företag som hjälper oss med marknadsföring och IT-tjänster. När du tillhandahåller personuppgifter för ett köp delar vi dessa med banker och andra leverantörer av betalningstransaktioner och finansiella tjänster. Vi anlitar även företag för att tillhandahålla leverans av produkter som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Vi kan likaså komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Ändamål med behandlingar av personuppgifter
När du registrerar dig för att bli kontaktad av oss, registreras dina lämnade uppgifter i våra affärssystem och om rådgivningen övergår till ett uppdrag sparar vi dina uppgifter så länge avtalsförhållandet löper med laglig grund såsom bokföringslagen, samtycke och intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Säkerhet
Till Minne av Livet skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när det gäller känsliga uppgifter, såsom uppgifter om personnummer.
Till Minne av Livet har interna riktlinjer för e-post som reglerar hur vi ska hantera e-post med personuppgifter, samt dokumenterade rutiner som reglerar gallring av e-post. För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi även skicka personuppgifter till våra samarbetspartners. Den e-post Till Minne av Livet skickar är krypterad, men mottagaren ansvarar för konfiguration av sitt system och därmed även att aktivera kryptering.

Hur begär jag registerutdrag, återkallar samtycke etc? 
Du har som privatperson rätt att kostnadsfritt, en gång per år, skriftligen begära att få ta del av vilka personuppgifter som behandlats av Till Minne av Livet. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuella felaktiga eller ändrade personuppgifter och kan motsätta dig behandling av personuppgifter för marknadsförings-ändamål varpå uppgifterna spärras från sådan användning. Återkallande av samtycke kan göras genom kontakt med vår kundtjänst. 

Viktigt: din ansökan om registerutdrag ska innehålla namn och personnummer samt vara undertecknad för att kunna behandlas. Registerutdraget skickas sedan till din folkbokföringsadress för att säkerställa att informationen kommer fram till just dig. Märk kuvertet med ”Registerutdrag”.

Personuppgiftsansvarig för Till Minne Av Livet, Waysidestories OU, Registreringsnr 14516535, Põllu tn 1a-89 76610Keila linn Harju maakond, Estland info@tillminneavlivet.se