•  

   

   

   

  Nätmagasinet Livskraft

 • Livskraft & Sorgetraditioner

  Redaktionen berättar

   

  Här speglar vi livskraft och sorgetraditioner, reportage om ceremonier och begravningskulturer.

   

  Våra gästskribenter delar med sig av egna reflektioner. Det kan vara bilder, sånger, dikter, tankar och berättelser, eller bara tips och förslag på vad man gör när man står inför livet och döden.

 • Artiklar att läsa

  Livskraft,ceremonier,Sorgetraditioner
  - Sara Olsson - Jag tänker ofta på min pappa Jag minns så väl hans sista alla helgons afton ...
  ceremonier,musik,begravning
  - Sanja Streuli - Välja sång med hjärtat När man väljer sång till begravning ska man välja...
  ceremonier,Sorgetraditioner,begravning,begravningskulturer
  - Birgitta Sundin - En sån märklig, men fantastisk känsla En sån märklig, men fantastisk k...
  Sorgetraditioner,musik
  - Sofia Joons - Riktigt bra begravningar slutar med ett ackord i dur - När man byter land l...
  - Eva Kunda Neidek - Clowner utan gränser i Freetown, Sierra Leone - Ser ni ballongen? - Yes!...
  ceremonier,Livskraft,begravning
  - Kire Malmberg Sagergrim -​ Jag följer i spåren efter min bästa. Vi har inte planerat...
  - Sarah Vegna - Fika med Kotten. När min son var sex år dog Kanonen. Hon hette så, hans ...
  Livskraft,Naturen,barn
  - Malin Skinnar - Barnen och allas huvuden - skogen finns När du själv inget vet. Då radion...
  Livskraft,ceremonier,musik
  - Eva Kunda Neidek - Vackra vän Farmors sista ord till mig. Hur skall jag komma ihåg dom? ...
  More Posts
 • Redaktion

  Malin Skinnar

  Berättare och konstnär

   

  Kringresande folklivsskildrare, berättare, artist och digital nomad med mobil ateljé, Världens Minsta Kulturhus. Där möter hon människor, lyssnar till deras berättelser och förmedlar det hon upplever genom sitt skapande i text, dikt, bild, musik och film.

  Astrid Selling

  Folkmusiker och digital kommunikatör

   

  Riksspelman, kompositör och kommunikationsstrateg, med sin fasta punkt på en gammal släktgård i Blekinge skärgård. Komponerar musik för teater, och engagerar både unga och äldre inom entreprenörskap, sång och folkmusik.

   

 • Ett nätmagasin om livskraft och sorgetraditioner, tro och tröst, hopp och historia, visioner och verklighet , natur och vandring för kropp och själ. Dessutom byggs en minneskalender med läsarbidrag för fridfulla platser.

 • Folklivsskildrare

  Handens rörelse styr hur vi gör saker

  Alla är vi födda i en mänsklig kropp. Handen styr rörelsen och skapar mönster. Rösten styr ljudet som kommer ur oss i tal och sång. Kroppen styr hur vi rör oss över marken i rörelse. Vi känner alla och vi måste ha mat, vatten och tak över våra huvuden. Resten är bara olika yttringar för hur vi ska få dagen att gå ihop med evigheten.

  Livskraft

  Vårt berättande handlar om livskraft

  Vi vill berätta om livskraften som finns i skeden i livet som är svåra. Vårt berättande sker genom folklivsskildringar - i Sverige, i världen, i nutid, i historisk tid. Vi berättar också genom andra, som vill delge sina erfarenheter. Våra gästskribenter kan dyka upp någon gång ibland eller så finns dom med oss under längre tid.

  Delta och lyssna

  Berättelserna uppstår i möten med andra människor

  Genom Malins husbil, Världens Minsta Kulturhus, kan vi möta människor i hela Europa - och bortom. Sitta tillsammans med gummor i sjalett och sjunga med dom. Tala med dom. Lyssna till dom. Berättelserna speglar den förståelse som uppstår i själva mötet med någon som berättar om sitt liv.

  Digital kommunikation

  Mobilitet, förankring och digitala medier

  Digitala tekniker är en del av det vardagliga livet. För att känna sig som människa måste man ha kontakt med och kommunicera med andra människor. Genom historien har vi människor skapat och utvecklat tekniker för att känna att vi är en del av ett sammanhang. I vårt moderna och turbulenta samhälle menar vi att vår roll som digitala berättare har en given plats. Vi berättar av egen kraft, men arbetar också som influencers med content marketing.

  Obunden

  Religiöst och politiskt obunden

  Allt som förmedlas och berättas här handlar inte om att särskilt förespråka någon avsändare. Istället handlar vårt berättande om att visa upp och försöka förstå människors behov av att uttrycka sig, individuellt såväl som i grupp. Det som många kallar för kultur. Vi fascineras av hur uttryck kan kännas unika, men i själva verket är gemensamma och kopplar samman människor både i tid och rum.

All Posts
×