• Begravning och ceremonier

  Vad får man göra? Vad kan man göra?

 • Frågor och funderingar

  Här kan du finna några svar

  Får man sprida en anhörigs aska var man vill?

  Askpridning

  För att få strö ut aska efter en avliden person på annan plats än på en begravningsplats krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Ansökan kan bara gälla den person som är avliden. Länsstyrelsen kan inte bevilja tillstånd i förväg för en levande person. Tillstånd krävs för spridning både på land och till havs.

  Vad säger man till någon som har sorg?

  Jag beklagar sorgen...

  ...är ord som för många inte är lätta att uttala. Själva uttrycket kan kännas styltigt och främmande då man vill uttrycka sin medkänsla. I digitala medier använder vi svenskar gärna symboler med hjärtan, eftersom orden är svåra att hitta.

   

  Vi ställde frågan på Facebook och fick följande förslag:

  Jag tänker på dig och din familj

  Mina tankar är hos dig

  Jag är ledsen för din förlust

  Jag deltar i sorgen

  Kärlek till er

  Jag känner med er

   

  Man kanske kan göra en kärleksfull handling i stället, som att bjuda den sörjande på mat, gå en promenad och prata om den som gått bort, ta med på en stillsam utflykt. Något som gör att personen känner att man verkligen bryr sig.

   

  I många länder finns ritualer för att möta en sörjande. Seder som stöttar i förtvivlan. Man blir bekräftad i sin sorg och förlusten av en kär anhörig delas och chocken verbaliseras och kan samtalas.

  Är det viktigt att klä sig i svart på en begravning?

  Klädsel

  Sorgeklädsel för män

  Den formella kutymen för begravningsklädsel för män oftast mörk kostym och svart slips. Vit slips kan bäras av de närmast anhöriga.

   

  Sorgeklädsel för kvinnor

  Kvinnor klär sig gärna i mörka färger i kjol, dräkt, byxor, klänning mm, och till klänning då mörka strumpor samt vit scarf eller vit halsduk.

   

  Fri klädsel

  Det förekommer även att de som ska delta i ceremonin uppmanas ha valfri klädsel, Detta innebär att gästernas klädsel är just valfri. Det hindrar inte de gäster som vill klä sig formellt att göra det. När det i inbjudan eller annons står ljus klädsel eller att sorgeklädsel undanbedes innebär detta att man bör beakta att bära ljusa färger.

   

  Barn kan alltid ha sina vanliga finkläder.

  Är det vanligt att bära sorgband?

  Svart band på arm eller rockslag

  Seden är inte så vanlig idag. Men vill man bära sorg band tillhandahålles det av auktoriserade begravningsbyråer. De kan sättas på blus, kavaj eller rockslag som en hjälp för en själv och till dem man möter. Detta lilla sorgband fästs med en pin med en fågelsymbol.

   

  Desto vanligare är det i sportsammanhang, då någon närstående till laget avlidit, kan laget bära ett brett sorgband runt vänster arm.

  Vilken musik kan man ha på en begravning?

  Begravningsmusik

  Vad som anses vara ”lämplig begravningsmusik” varierar beroende på typen av ceremoni.

   

  Ibland måste man följa ett samfunds ramar. Vad gäller Svenska kyrkan har man ganska vida ramar, men det är präst och kantor som avgör vad som i slutänden kan spelas.

   

  Vid borgerlig begravning bestämmer de anhöriga helt själva musiken.

  Här kan du få tips på musik >>

  Vad tar man med sig till en begravning?

  Gåvor till anhöriga och avliden

  Blommor

  Man tar oftast med sig en blomma eller en sorgbukett som man lägger på kistan vid avskedet. Då går alla fram i tur och ordning. Familjer, vänner eller kollegor i grupper och lägger en blomma och kanske säger något ord. En fin gest är att ta blommor som man vet den anhörige tyckte om.

   

  Kransar o liknande

  Kransar med band med sista hälsning på skickar man via en florist in i förväg. Dessa placeras runt och kistan och läggs sedan ut på gravplatsen.

   

  Minnen

  Det kan vara en trevlig gest att ta med sig något minne av den avlidne, t ex ett fotoalbum eller liknande. För många är de minnen som förenar de anhöriga. Man får också något att prata om under begravningskaffet.

  Hur väljer man begravningsform?

  Eld eller jord?

  De fyra huvudsakliga sätt som man genom historien tagit hand om avlidnas kroppar; luftbegängelse, vattenbegängelse, jordbegängelse och eldbegängelse. Även mellanformer förekommer, exempelvis i kulturer där benen några år efter en jordbegravning grävs upp och placeras i ett så kallat benhus ovan jord. I Sverige idag kan man välja på.

   

  Eldbegängelse

  Eller kremation/kremering, som det kallas. Stoftet/askan efter den avlidne placeras i en urna eller kan strös i en asklund.

   

  Jordbegängelse

  Eller jordfästning, som det också kallas. Den avlidne begravs då i kista.

  Hur kan jag ta avsked från en avliden anhörig?

  Avsked

  Kallas den del av begravningsceremonin då de efterlevande går fram till kistan, s k defilering, och tar farväl genom att lämna en blomma/blombukett och ev säga några ord, tyst eller högt (sk begravningstal).

   

  Tyst avsked

  Under defileringen eller avskedet i samband med begravningsceremonin, förekommer att anhöriga eller begravningsgäster vill säga några ord riktade till den avlidne, så kallat begravningstal. Med tyst avsked menas att efterlevande undanbett sig sådana tal. Möjlighet finns då ofta att säga några ord under minnesstunden.

   

  Före begravning

  Ibland finns det också möjlighet och tillfälle att ta avsked av den avlidne vid dödsbädd på sjukhus eller hos begravningsentreprenör.

   

  Brev

  Man kan även skicka en hälsning per brev till anhöriga eller till begravningsceremonin.

  Finns det regler för hur en minnesstund ska gå till?

  Religiös eller konfessionsfri ordnin

  En begravning kan ske i ett trossamfund och ordningen under ceremonin styrs då helt eller till viss del av samfundets regler eller traditioner.

   

  Vid en konfessionsfri begravning, kallas även borgerlig eller civil begravning, är begravningsceremonin inte är styrd av något regelverk. Innehållet styrs då av de efterlevandes och den avlidnes önskan.

  Vad händer om jag ångrar att jag valde asklund?

  Det är inte ovanligt att anhöriga som valt ask- eller minneslund ångrar sig i ett senare skede. De känner att de vill ha något att besöka sin bortgångna anhöriga vid. Varje person har rätt till en gravplats. Det är därför möjligt att beställa en gravsten en tid efter en begravningsceremoni.

  Måste en begravning ske på en kyrkogård?

  kyrkogård

  Begravning måste ske på en plats som är godkänd av myndigheter. Idag är det kyrkor och samfund som har rätt att upplåta mark för begravning. I vissa enskilda fall finns rättigheter kvar för familjegravar privata ägor, men dessa tillstånd är sällsynta.

  Kan jag välja vilken form jag vill på gravstenen?

  Gravstenar och minnesstenar

  Många begravningsplatser har regelverk för hur stor och hög en gravsten kan vara.

  Vad gäller form, symboler, material, text etc, kan man göra en helt egen design. Det finns dock även regel om att stenen eller inskriptionen inte får vara stötande för andra eller allmänheten.

  Få inspiration och idéer bland våra modeller >>

 • ´

  ´

All Posts
×
×
Terms & Conditions
Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kunna kontakta mig och skapa en ritning. Uppgifterna du lämnar här lagras säkert i vår databas och överförs till den samarbetspartner som är direkt involverade i leverans av er produkt. Meddelandet sparas som längst i tolv månader. Om ingen order har skapats så rensas uppgifterna. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy.
×
Privacy Policy
Integritetspolicy Till Minne av Livet - Waysidestories OU 
Till Minne av Livet värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom våra interaktioner med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@tillminneavlivet.se eller ringa kundtjänst på telefon 08-673 50 00

Denna policy gäller för alla personuppgifter som samlas in i samband med att du: 
Lämnar dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter via personlig kontakt med oss
Fyller i dina kontaktuppgifter digitalt på någon av vår webbplats.

Vad är personuppgifter och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bild, köphistorik etc. En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller radering.

Hur använder vi personuppgifter?
Till Minne av Livet behandlar personuppgifter i syfte att sälja produkter i webshopen, t.ex. för att administrera beställningar och leveranser samt hantera reklamations- och garantiärenden. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer, kontaktuppgifter, t.ex. postadress, telefonnummer och e-postadress, samt köpinformation, t.ex. beställda produkter och ordersumma. Om ingen order har skrivits på inom ett år efter förfrågan kommer uppgifterna att raderas. Personuppgifterna gällande ett avtal som har slutit mellan Till Minne av Livet och kund sparas i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Till Minne av Livet behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser som att följa tillämplig lagstiftning, t.ex. bokföringslag och GDPR. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. adress, köpinformation, t.ex. köptidpunkt, artikelnummer och ordersumma. Personuppgifterna bevaras i 7 år enligt bokföringslagen.

Hur samlar vi in personuppgifter?
Till Minne av Livet erbjuder dig möjlighet att via våra webbplats beställa gravstenar från oss. Via vår webbplats samlar vi in information om ditt namn, uppgifter hur du kan bli kontaktad och information som även är nödvändig för fakturering.
Data som samlas in automatiskt när du besöker någon av våra webbplatser
Vi använder oss av så kallade Cookies för att analysera trafiken på våra webbplatser. Bland annat antal besök, vilka sidor som besökts samt trafikkällor allt i syfte att förbättra användarupplevelsen för besökarna. Denna data är aggregerad och därför anonym. 
Vi använder oss också av cookies i vår marknadsföring för att vår annonsering ska bli så relevant som möjligt för våra kunder.

Mottagare av personuppgifter och anledningar till att vi delar dina personuppgifter
Till Minne av Livet delar dina personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer för att fullgöra avtal gentemot dig. Vi delar dina personuppgifter med företag som hjälper oss med marknadsföring och IT-tjänster. När du tillhandahåller personuppgifter för ett köp delar vi dessa med banker och andra leverantörer av betalningstransaktioner och finansiella tjänster. Vi anlitar även företag för att tillhandahålla leverans av produkter som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Vi kan likaså komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Ändamål med behandlingar av personuppgifter
När du registrerar dig för att bli kontaktad av oss, registreras dina lämnade uppgifter i våra affärssystem och om rådgivningen övergår till ett uppdrag sparar vi dina uppgifter så länge avtalsförhållandet löper med laglig grund såsom bokföringslagen, samtycke och intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Säkerhet
Till Minne av Livet skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när det gäller känsliga uppgifter, såsom uppgifter om personnummer.
Till Minne av Livet har interna riktlinjer för e-post som reglerar hur vi ska hantera e-post med personuppgifter, samt dokumenterade rutiner som reglerar gallring av e-post. För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi även skicka personuppgifter till våra samarbetspartners. Den e-post Till Minne av Livet skickar är krypterad, men mottagaren ansvarar för konfiguration av sitt system och därmed även att aktivera kryptering.

Hur begär jag registerutdrag, återkallar samtycke etc? 
Du har som privatperson rätt att kostnadsfritt, en gång per år, skriftligen begära att få ta del av vilka personuppgifter som behandlats av Till Minne av Livet. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuella felaktiga eller ändrade personuppgifter och kan motsätta dig behandling av personuppgifter för marknadsförings-ändamål varpå uppgifterna spärras från sådan användning. Återkallande av samtycke kan göras genom kontakt med vår kundtjänst. 

Viktigt: din ansökan om registerutdrag ska innehålla namn och personnummer samt vara undertecknad för att kunna behandlas. Registerutdraget skickas sedan till din folkbokföringsadress för att säkerställa att informationen kommer fram till just dig. 

Märk kuvert "registerutdrag" 
Till Minne Av Live - Waysidestories OU
Viljandi maakond, Viljandi Linn, Lossi tn 22, 71003, Estland

e-mail: info@tillminneavlivet.se

Övrig upplysning: 
Företagets registreringsnummer i Estland är Waysidesto OU-EE14516535