• Kaffe och kaka vid graven

  Alla bar någon i sitt hjärta och en bricka i hand

  kryssandes mellan släktens förfäder

 • Kaffe och kaka vid graven

  av Malin Skinnar

  I byn Obenitsa i Estland möts alla familjer en gång om året

  i augusti för att hålla picknick på kyrkogården.

  Jag visste inte om jag skulle våga mig in, om jag var välkommen men musiker jag mött dagen före ropade in mig till familjens grav och kyrkogården var full av sorl och glädje. Alla bar på små knyten, brickor, korgar, drycker och glas. Familjer kom i klänning och shorts, folkdräkt eller keps.

  Kyrkklockorna ringde i märkliga svängningar som säkert är begripliga bland ortodoxa. Klämtande är verkligen rätta ordet. Jag fick vatten skvätt på min panna och bröd i min mun. Där var hundratals människor samlade.

  Barn sprang. Äldre satt. På var grav fanns ett bord uppdukat. Eller en duk direkt på graven. Vid var gravsten en bänk och på var bänk en gumma. En gubbe. Ett barn. En familj. Många familjer.

  Nyfikna. Ingifta. Vänner och bekanta. Man bjuder till fest som en åminnelse av de himmelsfurna. Hundratals familjer kommer resandes och möts för att hedra sina anfäder.

  På mina vandringar möter jag människor i vardagen. Kommer tätt inpå traditioner och händelser jag inte trodde existerade. I Setomaa i östra Estland går en av Estlands vackra vandringsleder och det är även ett spännande område att färdas i per cykel. Några kilometer från ryska gränsen, kliver man genom levande kulturyttringar och en talande historia.

  Och just hos Setofolket finns levande fornkultur kopplad till dagens kyrka men som är mycket äldre än kristna sedvänjor. Ritualen med picknick på graven är levande även i ryska delen av Seto men då bara med dryck. Setobefolkningen lever på båda sidor om sjön som ligger i gränslandet mellan Ryssland och Estland.

  Kyrkogården är full av brickor. Stearinljus. Lyktor. Godsaker, snittar, ost, bröd och kött. Kvinnor i klackar män i kostym. Sandaler. Det talades. Mjukt och lågmält men inte tyst. Respektfullt och stort men inte skränigt. Man hälsade, hejade och gick vidare. I händer smala ljus att tända för sin saknade.

  I kö stod de som ville gå in under ikonstolen. Som en stor mässa tänkte jag. En glad högtid. En händelse. Kom sen på att det heter mässa. Det som sker i kyrkan. En fokuserad sammankomst. Jag satte mig ned under träden och målade.

  Ut på trappen kom en konung. Han såg sådan ut. Skägget håret och kronan. Fadern själv. Det var hans vatten ur skopan som kastades som träffade min panna. Han skvätte på alla mina tankar, mitt ansikte och på alla och en var.

  Mäktig, säkert funktionell ritual. Att bli ortodoxt skvätt. Förstår att det fungerar. Att man nog gärna vill bli välsignad. Känns påtagligt och konkret även om min ateistiska, omagiska själ värjer sig.

   

  värdigt. färdigt. helande.

  I den ortodoxa tron förbjöds inte hedendomliga företeelser. Inte behovet av sin egen köttsliga närhet till Guden. Inte behov av konkretisering av himmelskt som koppling till det jordiska. Hörde att katolikerna i Amerikat tillät slavarnas trummor.

  Som ett spelrum i andakten och därmed en ny dräkt för gamla ritualer. Gospel kunde flytta in i heligheten – lite som här där gamla mycket köttsliga sedvänjor omgärdar sorg och glädje ända in på kyrkogården.

  plats för döden och saknaden mitt i livet.

  Folk minglar mellan gravarna och barn får höra sina förfäders spår. De gamla sitter med snittar och kakor uppdukat och hälsar kroppens ande fylld och helad. Små glas med hemproducerade drycker smuttas. Var familj sin speciella butelj, sitt recept.

  Vi går mellan släktingar och vid var grav en bit bröd, ett fikon en druva. Biffar och kakor, karameller och dyraste choklad. Maten och tillredningen är central i ytterbygderna. De har högtider och offentliga dans och sångevent där matkulturen är central i Setomaa.

  Det viskas, skrattas, förundras och berättas. Nyfödda bärs från famn till famn. Och de större visas upp eller går balansgång på kantsättningen.En stund för människan för stunden på jorden. Vi delar den alla. Saknaden.

  Men här tillsammans. En grupp sörjande i glädje. Samling utan ensamhet. Gemensam frånvaro. Fokuserad närvaro till det ofrånkomliga. Obegripligt naturliga. Lättare dela i helhet.

  Hon som ingen hade bjöd dignande kakbord. Människor kom, kramade om och gick. I näsduken hennes tårar. I famnen hennes grannar. På bänken vänners vänner. En tillåtelse att få sakna i evighet och inte tyst sköta sig. Bli mörk. Och inåtledsen.

  Vara det man är som lämnad kvar på jorden.

  Jag bjöds in. Fick vara med. Hälsa på mina vänners anmödrar. Se deras anfäders gravvårdar. Hela kyrkogården sorlade. Ljus och glädje. Hjälp och gemenskap.

  Alla bar någon i sitt hjärta och en bricka i hand kryssandes mellan ena släktens förfäder till den andra. Aldrig varit med om något liknande. Så självklar företeelse och så frånvarande i resten av Norden. En värdig sammankomst för livet.

  en värdig sammankomst för livet.

  Vi är ganska fattiga på ceremonier som sätter vårt varande i perspektiv. Det var kanske det som är… Amen … att få leva vidare med livet i sin helhet. “Bliv fylld” sa grabben på graven bredvid och bjöd mig dryck, ost och inlagd gurka. “Gläd dig och tack för att du ville närvara min Faders åminnelsedag, välkommen.”

   

  hela estland har rik, spännande kultur att uppleva.

  << Föregående inlägg - Nästa inlägg >>

×
Terms & Conditions
Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kunna kontakta mig och skapa en ritning. Uppgifterna du lämnar här lagras säkert i vår databas och överförs till den samarbetspartner som är direkt involverade i leverans av er produkt. Meddelandet sparas som längst i tolv månader. Om ingen order har skapats så rensas uppgifterna. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy.
×
Privacy Policy
Integritetspolicy Till Minne av Livet - Waysidestories OU 
Till Minne av Livet värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom våra interaktioner med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@tillminneavlivet.se eller ringa kundtjänst på telefon 08-673 50 00

Denna policy gäller för alla personuppgifter som samlas in i samband med att du: 
Lämnar dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter via personlig kontakt med oss
Fyller i dina kontaktuppgifter digitalt på någon av vår webbplats.

Vad är personuppgifter och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bild, köphistorik etc. En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller radering.

Hur använder vi personuppgifter?
Till Minne av Livet behandlar personuppgifter i syfte att sälja produkter i webshopen, t.ex. för att administrera beställningar och leveranser samt hantera reklamations- och garantiärenden. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer, kontaktuppgifter, t.ex. postadress, telefonnummer och e-postadress, samt köpinformation, t.ex. beställda produkter och ordersumma. Om ingen order har skrivits på inom ett år efter förfrågan kommer uppgifterna att raderas. Personuppgifterna gällande ett avtal som har slutit mellan Till Minne av Livet och kund sparas i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Till Minne av Livet behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser som att följa tillämplig lagstiftning, t.ex. bokföringslag och GDPR. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. adress, köpinformation, t.ex. köptidpunkt, artikelnummer och ordersumma. Personuppgifterna bevaras i 7 år enligt bokföringslagen.

Hur samlar vi in personuppgifter?
Till Minne av Livet erbjuder dig möjlighet att via våra webbplats beställa gravstenar från oss. Via vår webbplats samlar vi in information om ditt namn, uppgifter hur du kan bli kontaktad och information som även är nödvändig för fakturering.
Data som samlas in automatiskt när du besöker någon av våra webbplatser
Vi använder oss av så kallade Cookies för att analysera trafiken på våra webbplatser. Bland annat antal besök, vilka sidor som besökts samt trafikkällor allt i syfte att förbättra användarupplevelsen för besökarna. Denna data är aggregerad och därför anonym. 
Vi använder oss också av cookies i vår marknadsföring för att vår annonsering ska bli så relevant som möjligt för våra kunder.

Mottagare av personuppgifter och anledningar till att vi delar dina personuppgifter
Till Minne av Livet delar dina personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer för att fullgöra avtal gentemot dig. Vi delar dina personuppgifter med företag som hjälper oss med marknadsföring och IT-tjänster. När du tillhandahåller personuppgifter för ett köp delar vi dessa med banker och andra leverantörer av betalningstransaktioner och finansiella tjänster. Vi anlitar även företag för att tillhandahålla leverans av produkter som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Vi kan likaså komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Ändamål med behandlingar av personuppgifter
När du registrerar dig för att bli kontaktad av oss, registreras dina lämnade uppgifter i våra affärssystem och om rådgivningen övergår till ett uppdrag sparar vi dina uppgifter så länge avtalsförhållandet löper med laglig grund såsom bokföringslagen, samtycke och intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Säkerhet
Till Minne av Livet skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när det gäller känsliga uppgifter, såsom uppgifter om personnummer.
Till Minne av Livet har interna riktlinjer för e-post som reglerar hur vi ska hantera e-post med personuppgifter, samt dokumenterade rutiner som reglerar gallring av e-post. För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi även skicka personuppgifter till våra samarbetspartners. Den e-post Till Minne av Livet skickar är krypterad, men mottagaren ansvarar för konfiguration av sitt system och därmed även att aktivera kryptering.

Hur begär jag registerutdrag, återkallar samtycke etc? 
Du har som privatperson rätt att kostnadsfritt, en gång per år, skriftligen begära att få ta del av vilka personuppgifter som behandlats av Till Minne av Livet. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuella felaktiga eller ändrade personuppgifter och kan motsätta dig behandling av personuppgifter för marknadsförings-ändamål varpå uppgifterna spärras från sådan användning. Återkallande av samtycke kan göras genom kontakt med vår kundtjänst. 

Viktigt: din ansökan om registerutdrag ska innehålla namn och personnummer samt vara undertecknad för att kunna behandlas. Registerutdraget skickas sedan till din folkbokföringsadress för att säkerställa att informationen kommer fram till just dig. 

Märk kuvert "registerutdrag" 
Till Minne Av Live - Waysidestories OU
Viljandi maakond, Viljandi Linn, Lossi tn 22, 71003, Estland

e-mail: info@tillminneavlivet.se

Övrig upplysning: 
Företagets registreringsnummer i Estland är Waysidesto OU-EE14516535